|
BG
Select Language:
Речен транспорт и складиране

Фирмата е водещ превозвач на извънгабаритни стоки по р. Дунав. Започвайки с единични доставки през октомври 2006, в момента компанията предлага седмични отплавания от немски дунавски пристанища, като общият им годишен брой надхвърля 70. По този начин гарантираме навременните доставки, а и по-ниски навла, за клиентите си.

 

За целите на речните транспортни и логистиката на земеделски машини фирмата разполага със складови площи в пристанища Русе-Изток и Дегендорф, Германия. Общите площи през 2012 достигнаха 45.000 кв.м., а очакванията за 2013 г. са те да надхвърлят 50.000 кв.м. За нуждите на клиентите си компанията предстои да изгради и собствен склад с площ от 21.000 кв.м., който ще предлага по-гъвкаво работно време и още по-качествено обслужване.