|
BG
Select Language:
Услуги

Холлеман България ООД, като част от мултинационалната група на Holleman, е компания, специализирана в областта на тежките и извънгабаритни транспорти. Фирмата извършва превози както на територията на България, така и международни транспорти по суша и вътрешните водни пътища на Европа. Целта ни е да представяме на клиентите си алтернативи за цената и транзитното време, сравнявайки директния сухопътен и комбинирания превоз през р. Дунав, давайки по този начин възможност за избор.

 

- Автомобилен транспорт

- Речен транспорт и складиране