FAQ
Какво е необходимо, за да можем да получим оферта за извънгабаритен транспорт?

За да се оферира коректна цена за извънгабаритен превоз е необходимо клиентът да предостави информация относно габаритите (дължина, ширина и височина) и теглото на стоката. Задължително е да се посочат товарния и разтоварния адрес, както и евентуално времето за извършване на транспорта. В голяма част от случаите е необходима скица на товара или модел на машината, за да може правилно да се прецени типа ремарке, което е най-подходящо за целта.

Защо времето за планиране на извънгабаритен превоз е толкова дълго?

При определени общи размери на натоварената композиция се налага издаване на разрешителни, а не само на пътни такси или ползване на годишни разрешителни. В различните държави този процес отнема различно време, но има такива, в които продължава над 5-6 седмици. В повечето случаи необходимото за целта време е 2-3 седмици.

Какво е VLM и защо в повечето случаи тези разходи са изключени от офертата?

VLM или Verkerslenkende Massnahmen (Traffic Arrangements) представляват всички мерки по премахване на препятствия, като например, но не само демонтаж и монтаж на пътни знаци, светофари, изграждане на временни съоръжения за преминаване през пътни участъци и т.н., които способстват извършването на превоза съгласно предписанията на институциите и издаденото разрешително.  В повечето случаи наличието на такива мерки и свързаните с това разходи не са ясни поради факта, че не се знае какъв маршрут ще бъде предписан от институциите, издаващи разрешителното, дали ще има строежи и ремонти по маршрута и т.н. Поради тази причина повечете превозвачи практикуват начисляването на тези разходи след получаването им, което може да отнеме до 2-3 месеца.

Услуги

Холлеман България ООД, като част от мултинационалната група на Holleman, е компания, специализирана в областта на тежките и извънгабаритни транспорти.
Фирмата извършва превози както на територията на България, така и международни транспорти по суша и вътрешните водни пътища на Европа.