Група компании
Moldova

Moldova

 

2038 Republica Moldova, mun. Chisinau Bl. Decebal, nr. 72/2, ap. 6

 

+373 22 637457

+ 373 69092674

 
+373 22 637457
 
info@holleman.md
 
www.holleman.md
Услуги

Холлеман България ООД, като част от мултинационалната група на Holleman, е компания, специализирана в областта на тежките и извънгабаритни транспорти.
Фирмата извършва превози както на територията на България, така и международни транспорти по суша и вътрешните водни пътища на Европа.