Техника

Лоу-бети

Холлеман България притежава разнообразие от лоу-бети от две до седем оси с цел превозване на високи товари. Някои от тях са специализирани за превоз на самоходни машини като комбайни, челни товарачи и багери, а други са подходящи за транспорт на индустриално оборудване.

Услуги

Холлеман България ООД, като част от мултинационалната група на Holleman, е компания, специализирана в областта на тежките и извънгабаритни транспорти.
Фирмата извършва превози както на територията на България, така и международни транспорти по суша и вътрешните водни пътища на Европа.