Техника

Ремаркета за превоз на вятърни генератори

Превозът на вятърни генератори е всe по-съществена част от транспортния бизнес. В същото време частите на турбините стават все по-големи, което налага непрекъснато обновяване на техниката, с която те се возят. Холлеман България и останалата част от групата на Холлеман успява посредством непрекъснатите си инвестиции да предоставя на клиентите си съвременни решения и да отговаря на все по-големите изисквания за безопасен превоз.

Услуги

Холлеман България ООД, като част от мултинационалната група на Holleman, е компания, специализирана в областта на тежките и извънгабаритни транспорти.
Фирмата извършва превози както на територията на България, така и международни транспорти по суша и вътрешните водни пътища на Европа.