Услуги
Складиране и претоварни операции
Складиране и претоварни операции
Складиране и претоварни операции
Складиране и претоварни операции
Складиране и претоварни операции

Складиране и претоварни операции

Комбинираните извънгабаритни превози на стоки почти винаги са свързани с претоварни и складови операции. Като част от своите логистични операции Холлеман България предлага съответните услуги в избраните за целта пристанища, като винаги се обръща внимание на най-подходящото решение от гледна точка на капацитет на крановете, от една страна, и възможностите за автомобилен транспорт до и от мястото на претоварване, от друга. За нуждите на окрупняване на пратките фирмата поддържа наети складове в Дегендорф, Гюргево и Русе. В Русе фирмата разполага със собствена открита складова площ от 40 000 кв.м., като предстои изграждането на още един склад.

Услуги

Холлеман България ООД, като част от мултинационалната група на Holleman, е компания, специализирана в областта на тежките и извънгабаритни транспорти.
Фирмата извършва превози както на територията на България, така и международни транспорти по суша и вътрешните водни пътища на Европа.