Услуги
Транспорт на вятърни генератори
Транспорт на вятърни генератори
Транспорт на вятърни генератори
Транспорт на вятърни генератори
Транспорт на вятърни генератори
Транспорт на вятърни генератори
Транспорт на вятърни генератори
Транспорт на вятърни генератори

Транспорт на вятърни генератори

Холлеман България ООД е водеща в областта на извънгабаритните превози на части на вятърни генератори в региона. Опитът ни е свързан с всички основни фирми, произвеждащи такова оборудване, като общият брой на превозените вятърни генератори в България, Румъния, Германия и Украйна, в които фирмата е взела участие до момента, е над 500, като той непрекъснато се увеличава.

Компанията постоянно инвестира в нова техника, която е съобразена с промените в размерите на частите на вятърните генератори, за да отговори на нуждите на клиентите си от превоз на все по-големи и тежки детайли.

Услуги

Холлеман България ООД, като част от мултинационалната група на Holleman, е компания, специализирана в областта на тежките и извънгабаритни транспорти.
Фирмата извършва превози както на територията на България, така и международни транспорти по суша и вътрешните водни пътища на Европа.