Услуги
Транспорт на селскостопанска техника
Транспорт на селскостопанска техника
Транспорт на селскостопанска техника
Транспорт на селскостопанска техника
Транспорт на селскостопанска техника
Транспорт на селскостопанска техника
Транспорт на селскостопанска техника
Транспорт на селскостопанска техника
Транспорт на селскостопанска техника

Транспорт на селскостопанска техника

Компанията е лидер в областта на извънгабаритните превози на селскостопанска техника. През годините Холлеман България ООД се превърна в логистичен партньор на дилърите за България и Румъния на редица от производителите в бранша, като голяма част от тях доверяват на компанията цялостната логистика на машините си от завода-производител или западноевропейско пристанище до крайните клиенти с използването на междинни складове и различни видове транспорт.

Услуги

Холлеман България ООД, като част от мултинационалната група на Holleman, е компания, специализирана в областта на тежките и извънгабаритни транспорти.
Фирмата извършва превози както на територията на България, така и международни транспорти по суша и вътрешните водни пътища на Европа.