Техника

Хенгери

Холлеман България разполага с хенгери, които предлагат възможност за комбиниране на два различни товара с дължина до 7.5 м. Предимството за клиента е както възможността да товари повече от 9.5 м, както при полу-ремаркетата, така и да получи по-добра цена за своята единична машина като частичен товар.

Услуги

Холлеман България ООД, като част от мултинационалната група на Holleman, е компания, специализирана в областта на тежките и извънгабаритни транспорти.
Фирмата извършва превози както на територията на България, така и международни транспорти по суша и вътрешните водни пътища на Европа.