Група компании
Romania

Romania

 
077120 Jilava, county Ilfov, Romania
Soseaua de Centura nr 29
 
0040 21 3506960 / 3213822
 
0040 21 3202429
 
info@holleman.ro
 
www.holleman.ro
Услуги

Холлеман България ООД, като част от мултинационалната група на Holleman, е компания, специализирана в областта на тежките и извънгабаритни транспорти.
Фирмата извършва превози както на територията на България, така и международни транспорти по суша и вътрешните водни пътища на Европа.