Група компании
Serbia

Serbia

 

11250 Beograd Republika Srbija

Ul. Milinka Kusica 1/3

 

+ 381 11 257 1 307

+381 63 770 90 39

 
+381 11 257 1 389
 
info@holleman.rs
 
www.holleman.rs

Услуги

Холлеман България ООД, като част от мултинационалната група на Holleman, е компания, специализирана в областта на тежките и извънгабаритни транспорти.
Фирмата извършва превози както на територията на България, така и международни транспорти по суша и вътрешните водни пътища на Европа.