Сертификати
OHSAS 18001

OHSAS 18001

Стандартът BS OHSAS 18001:2007 съдържа изисквания към Системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд, които са важна част от всеки един извънгабаритен превоз. 

Download PDF
Услуги

Холлеман България ООД, като част от мултинационалната група на Holleman, е компания, специализирана в областта на тежките и извънгабаритни транспорти.
Фирмата извършва превози както на територията на България, така и международни транспорти по суша и вътрешните водни пътища на Европа.