Холлеман завърши сложен извънгабаритен превоз от Италия до България. Размерите на стоката, широка 6 м и с тегло над 70 тона, наложиха използването на мултимодален транспорт – след натоварването й в Рескалдина композицията бе качена на Ро-Ро кораб в пристанище Фусина до Патра, а от там по суша прекоси Гърция и България до крайната дестинация – завод Silcotub в румънския град Калъраш.

Логистиката бе придружена от сериозна организация като голям брой ескортни автомобили в различните държави, полицейски съпровод, а участък от магистралата Лариса-Солун, понастоящем в ремонт, бе специално отворен, за да може камионът да премине и доставката да бъде извършена навреме.