Холлеман България ООД достави булдозер от България до Германия. Предвид габаритите на машината най-оптимален вариант за превоза й се оказа комбиниран транспорт през р. Дунав с използване на Ро-Ро превоз от Русе до Пасау. Точното планиране на двата автомобилни и речния превоз бяха предпоставка за навремeнната доставка до клиента.