Холлеман България ООД завърши доставката на пет колета с максимален диаметър 5.20 м от Пловдив до Пристанище Бургас. Превозът беше извършен в рамките на една седмица, като беше свързан с планиране на полицейски ескорт, изключване на електрическо захранване и подсигуряване на ж.п. прозорец. За транспорта на колетите бяха използвани два 27 сантиметрови лоу-бета на компанията.