Веднага след края на строителните работи по проекта „Балкански поток“ Холлеман България започна да извършва извънгабаритни транспорти на машините обратно към техните бази. Един от току-що завършилите проекти е този за Max Streicher S.p.A..

35 машини с общо 3500 FRT бяха превозени от България до пристанище Патра за последващ Ро-Ро транспорт до Италия. Всички машини бяха извозени навреме и без претенции от страна на клиента.