През месец декември 2019 и първите дни на 2020 Холлеман България ООД завърши доставката на два лота с оборудване за „Балкански поток“. Общото количество от 4435 FRT е предназначено за строителните работи в района на Плевен и Кнежа.

Обемът от работа включваше цялостната логистика – от разкрепването на морския кораб след пристигането му в пристанище Варна Запад, претоварването и цялостното планиране до физическата доставка до строителните обекти.

Всички тръбополагачи и багери бяха доставени в срок и без рекламации благодарение на добрата екипна работа между Холлеман България и партньорите по проекта.