Холлеман българия ООД завърши доставката на оборудване за „Аурубис България“ АД-Пирдоп. Стоката беше натоварена в пристанище Русе-Изток и доставена на получателя в рамките на 3 дни. 

Сложността на превоза поради големите габарити – 540 см широчина и 510 см височина изискваха внимателно планиране, проучване на маршрута, използване на специализирана техника с височина на ремаркетата едва 27 см и добра съвместна работа между екипа на фирмата, полицейските управления и енергоразпределителните дружества по маршрута. В крайна сметка колетите бяха доставени успешно без забележки от страна на клиента.