Пон - Пет: 8:30 - 17:00

РЕЧЕН ТРАНСПОРТ

Речният транспорт е идеална възможност за комбиниран извънгабаритен превоз на стоки, които не могат да бъдат превозени само по суша поради своите габарити или тегла, както и значително по-евтина алтернатива при редица директни автомобилни транспорти. Холлеман България ООД е водещ превозвач на извънгабаритни стоки по р. Дунав. Започвайки с единични доставки през октомври 2006, в момента компанията предлага редовни отплавания от немски и австрийски дунавски пристанища, като общият им годишен брой надхвърля 50. По този начин гарантираме навременните доставки, а и по-ниски навла, за клиентите си. От тази възможност се възползват редица дилъри на селскостопанска, строителна и други видове техника, които доверяват логистиката си от Западна до Източна Европа на Холлеман България ООД. За превоз се приемат както пълни корабни партиди, така и единични бройки.

Основните посещавани пристанища са Регенсбург, Дегендорф, Пасау, Русе, Гюргево и Констанца, но при нужда се предлага спиране във всяко едно дунавско пристанище, както и такова по Майн и Рейн. Превозите до белгийските и холандските морски пристанища се извършват както в директни транспорти, така и с междинни претоварвания в подходящи за целта места по маршрута. Предлагат се и мултимодални решения с Ро-Ро превози.