Пон - Пет: 8:30 - 17:00

Политика за поверителност

Политика за поверителност

Вашата лична информация

Тази политика за защита на личните данни обяснява как събираме и обработваме Вашите лични данни. Лични данни означава всяка информация или набор от информация, която идентифицира или би могла да бъде използвана за Вашето идентифициране (заедно с друга информация). Това включва информация, която споделяте с нас, какво научаваме от Вас, както и избора, който правите относно маркетинговите съобщения, който искате да изпратим до Вас. Тази политика обяснява как обработваме Вашите лични данни, какви са Вашите права и как законът Ви защитава.

Съзнателно не събираме данни, свързани с деца.

Промени в законовата рамка за защита на личните данните

Законовата рамка във връзка със защитата на данните Ви се променя на 25 май 2018 г., когато в Европейския съюз започва да се прилага Общият регламент за защита на данните (GDPR).

Тази политика за защита на личните данни Ви казва повече за повечето от правата Ви във връзка с Регламента, но е възможно е да има и други промени, които ще трябва да направим в тази политика за защита на личните данни след 25 май – ние ще Ви уведомяваме всеки път, когато направим промяна в тази политика. Може да се наложи да поискаме от Вас да приемете промените или да дадете наново съгласието си за използването на Вашата лични данни.

 1. Кои сме ние и как можете да се свържете с нас?

Ние сме „Холлеман България“ ООД, ЕИК 117666577, гр. Русе 7000, Републикански път I-5 Русе-Велико Търново, км. 6+142

Можете да се свържете с нас на имейл адрес e-mail info@holleman.bg
Когато споменаваме нашия уебсайт, имаме предвид https://holleman.bg

2. Как събираме вашите лични данни?

Ние може да събираме лична информация за Вас по следните начини:
Данни, които самите Вие споделяте с нас:

  • Данни, които ни давате, когато се регистрирате, за да използвате нашите услуги;
  • Данни, които споделяте с нас, когато говорите с нас по телефона;
  • Данни, които ни изпращате в имейли или писма до нас;
  • Данни във връзка с Ваше участие в наши промоции или събития;
  • Данни, които изпращате към нас под формата на обратна връзка.

3. Данните, които събираме за Вас

Ние може да събираме, използваме, съхраняваме и прехвърляме различни видове лични данни за вас, които сме групирали по следния начин:

  • Данни за самоличността Ви – име и дата на раждане;
  • Данни за връзка – адрес за фактуриране, имейл адрес или телефонни номера;
  • Финансови данни – данни за банкови сметки и разплащателни карти;
  • Данни за транзакциите – подробности за плащанията от Вас и други подробности за услугите, които сте закупили от нас;
  • Маркетингови и комуникационни данни – Вашите предпочитания при получаване на маркетингови съобщения от нас, както и Вашите комуникационни предпочитания.

Ние не събираме чувствителни лични данни за Вас. Това включва подробности за раса или етническа принадлежност, религиозни или философски убеждения, сексуален живот, сексуална ориентация, политически възгледи, членство в синдикални организации, информация за вашето здраве, както и генетични и биометрични данни. Също така не събираме информация за наказателни присъди и извършени престъпления.

4. С каква цел обработваме личните Ви данни?

Вашите лични данни се ползват със законова защита.

Имаме право да обработваме Ваши лични данни само ако разполагаме с правно основание за това и обработката отговаря на легитимни цели. Целите, предвидени в настоящата политика, са:

  • Цели, необходими за използването на нашите услуги;
  • Цели, за които сте дали изричното си съгласие;
  • Цели, необходими за изпълнението на законови задължения на „Холлеман България“;

5. С кого споделяме Вашите лични данни?

Понякога, с цел да предоставим услугите, които Вие сте поискали от нас, ние може да споделим личната Ви информация с външни доставчици на услуги.

Ние изискваме от всички доставчици на услуги, с които споделяме Вашите данни, да спазват сигурността на Вашите лични данни и да ги третират в съответствие със закона. Не разрешаваме никой от нашите доставчици на услуги да използва Вашите лични данни за свои собствени цели и им разрешаваме да обработват Вашите лични данни само за определени цели и в съответствие с нашите указания.

6. Непредоставяне на лични данни

В случаите, когато трябва да обработваме Ваши лични данни във връзка със законово изискване или съгласно условията на договор, който имаме с Вас, и не можете да предоставите тези данни при поискване, може да не успеем да изпълним договора, който имаме или се опитваме да сключим с вас (например да ви предоставим дадена услуга). В този случай може да се наложи да не предоставим услугата, която желаете от нас, но ние ще ви уведомим, ако това е така.

7. Защита на данните

Ние сме въвели подходящи мерки за сигурност, за да предотвратим случайно изгубване, използване или достъп до Вашите лични данни по неразрешен начин, промяна или разкриване. Освен това ограничаваме достъпа до Вашите лични данни на тези служители, доставчици на външни услуги и други трети страни, които имат легитимно право на достъп до тях. Те ще обработват Вашите лични данни само по нашите указания и те са обект на задължение за поверителност.

Ние въведохме процедури за справяне с всяко предполагаемо нарушение на лични данни и ще уведомим Вас и компетентните органи за нарушение, когато сме законно задължени да го направим.

8. Колко време ще съхраняваме Вашите лични данни?

Ще съхраняваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на удовлетворяването на законови, счетоводни или отчетни изисквания.

За да определим подходящия период за съхранение на личните данни, ние отчитаме обема, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск от вреди от неразрешено използване или разкриване на Вашите лични данни, целите, за които ние обработваме Вашите лични данни и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства, както и приложимите законови изисквания.

9. Маркетинг

Можем да използваме Вашата лична информация, за да Ви уведомим за съответните услуги и предстоящи оферти. Можем да използваме Вашите лични данни за да Ви изпращаме маркетингови съобщения само ако имаме Вашето съгласие или законния интерес да го направим. Можете да ни помолите да престанем да ви изпращаме маркетингови съобщения по всяко време – просто трябва да се свържете с нас или да използвате връзките за отказване от всяко съобщение, изпратено до Вас.

10. Вашите права

Общият регламент за защита на лични данни Ви гарантира определен набор от права, които може да упражните във връзка с обработваните от нас Ваши лични данни. По-конкретно вие имате:

  • Право на получаване на копие от информацията, която съхраняваме – Можете да ни поискате копие от личните данни, които съхраняваме за вас, като ни изпратите имейл на адрес martina_gancheva@holleman.bg

Ще се опитаме да отговорим на всички легитимни искания в рамките на един месец. Понякога може да ни отнеме повече от месец, в който случай ще Ви уведомим.

  • Право да ни кажете дали информацията, която съхраняваме, е неправилна – Имате право да поставяте под въпрос всяка информация, която съхраняваме за вас, която смятате за грешна или непълна. Моля, свържете се с нас по електронната поща на адрес martina_gancheva@holleman.bg, ако искате да направите това, и ще предприемем разумни стъпки, за да проверим точността на информацията и, ако е необходимо, да я коригираме.
  • Да ни кажете, че искате да преустановим използването на Вашите лични данни
   Имате право да:

   • възразите срещу използването на Вашите лични данни;
   • или поискайте да изтрием личните Ви данни;
   • или да поиска ограничаване на обработката;
   • или да ни помолите да спрем да ги използваме, ако няма нужда да го правим (известно като правото да бъдеш забравен).

Възможно е да има правни основания, поради които трябва да запазим или използваме вашите данни, които ние ще споделим с вас, когато упражнявате някое от гореизброените права.

  • Оттегляне на съгласието – Можете да оттеглите вашето съгласие за това да използваме Вашите лични данни по всяко време. Моля, свържете се с нас на имейл на martina_gancheva@holleman.bg, ако искате да оттеглите Вашето съгласие. Ако оттеглите съгласието си, може да не сме в състояние да Ви предоставим определени продукти или услуги.

11. Подаване на жалба

Моля, уведомете ни, ако не сте доволни от начина, по който сме използвали личните Ви данни, като ни изпратите имейл на martina_gancheva@holleman.bg

 

Политика за използване на бисквитки

 

Какво са представляват Бисквитките?

HTTP бисквитката (HTTP cookie) представлява пакет информация под формата на малък файл,  изпратен от уеб сървър към съответния интернет браузър, а след това връщан обратно всеки път, когато той получи достъп до същия този сървър. Бисквитки се използват от почти всички сайтове – това може да улесни следващото посещение и да направи сайта по-полезен за вас. „Бисквитките“ играят важна роля, защото без тях работата в мрежата би била много по -незадоволителна.  От 2011 г. Европейският съюз изисква всички уебсайтове, опериращи на територията му, да търсят съгласието на потребителите си да инсталират „бисквитки”.

Какво е  предназначението на бисквитките?

„Бисквитките“ могат да съдържат произволна информация, избрана от сървъра, и се използват да поддържат състоянието на HTTP/HTTPS транзакциите, които иначе са „без състояние“. Може да се използват за удостоверяване на самоличността на регистриран потребител на даден уебсайт, за поддържане на „пазарска кошница“ за избрани стоки за купуване от даден сайт по време на една сесия, за персонализация на сайт (представяне на различни страници за различните потребители), за запаметяване на използваната от Вас езикова версия, за проследяване на достъпа на отделни потребители до даден сайт, за системи за оценяване на съдържанието от потребителите и т.н.  Google например използва бисквитки за да запомни предпочитанията ви за Безопасно търсене, да направи рекламите, които виждате, по-подходящи за вас, да преброи колко посетители имате на дадена страница, да ви помогне да се регистрирате за услугите, които предлага и  за да защити данните ви.

Дадена „бисквитка“ може да остане записана в компютъра на потребителя за използване при следваща сесия, но тя може също така да се използва само в рамките на една сесия и да бъде изтрита в края на сесията или по всяко друго време.

Какво да направите, ако не желаете на Вашия компютър да бъдат инсталирани „бисквитки“?

Някои хора намират, че наличието на място за съхраняване на информация на техния компютър или мобилно устройство представлява до известна степен вмешателство, по-специално когато тази информация се съхранява и използва от неизвестни на тях трети лица. Ако предпочитате, е възможно да се блокират някои или всички „бисквитки“ или дори да се премахнат „бисквитките“, които вече са поставени на Вашето устройство, но трябва да сте наясно, че може да загубите някои функционални възможности. За да направите това, трябва да промените настройките за поверителност на вашия браузър.