Новини
Машини за проект "Балкански поток"
Машини за проект "Балкански поток"

Машини за проект "Балкански поток"

През месец декември 2019 и първите дни на 2020 Холлеман България ООД завърши доставката на два лота с оборудване за "Балкански поток". Общото количество от 4435 FRT е предназначено за строителните работи в района на Плевен и Кнежа.

Обемът от работа включваше цялостната логистика - от разкрепването на морския кораб след пристигането му в пристанище Варна Запад, претоварването и цялостното планиране до физическата доставка до строителните обекти.

Всички тръбополагачи и багери бяха доставени в срок и без рекламации благодарение на добрата екипна работа между Холлеман България и партньорите по проекта. 

Услуги

Холлеман България ООД, като част от мултинационалната група на Holleman, е компания, специализирана в областта на тежките и извънгабаритни транспорти.
Фирмата извършва превози както на територията на България, така и международни транспорти по суша и вътрешните водни пътища на Европа.